Οργάνωση, λειτουργία και επιχειρηματικός σχεδιασμός